regulamin

REGULAMIN OGÓLNY

 1. Poniższy regulamin określa zakres i zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną na rzecz użytkowników portalu internetowego Prekursorki.pl. Świadczone usługi polegają na bezpłatnym dostępie użytkownika do portalu, celem wymiany informacji o użytkowanych produktach i usługach, a w szczególności do zamieszczania ocen i opinii służących za źródło informacji dla pozostałych użytkowników portalu, jak również przeprowadzania badań marketingowych na zarejestrowanych użytkownikach.
 2. Wszelkie opinie i komentarze Użytkowniczek portalu Prekursorki.pl zamieszczane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkowniczek. Prekursorki.pl nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i formę zamieszczanych opinii. Redakcja nie identyfikuje się z treściami publikowanymi na portalu przez naszych użytkowników. Są to opinie wyrażane przez osoby nie związane z redakcją i stanowią autonomiczne wyrażenie ich osobistych światopoglądów, recenzji, opinii i sympatii.
 3. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, osoba która dopuściła się naruszenia, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej lub cywilnej przez stronę, której dobra zostały naruszone.
 4. Dane osobowe użytkowniczek portalu nie są udostępniane, przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych ich edycji oraz usunięcia w dowolnym momencie. Sposób postępowania z danymi osobowymi jest zgodny z wytycznymi GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
 5. Każda użytkowniczka, będzie miała możliwość otrzymywania newslettera informującego o nowościach na stronie Prekursorki.pl. Może również zostać poproszona o wyrażenie opinii o produktach dostępnych w serwisie, lub o wzięcie udziału w badaniach marketingowych. Badania te mogą polegać np. na wyrażaniu opinii o konkretnym przekazanym do testowania produkcie.
 6. Udział w badaniach nie jest gwarantowany, a prawdopodobieństwo wzięcia udziału w badaniu wzrasta wraz z aktywnością na portalu. 
 7. Udział w badaniu jest dobrowolny i bezpłatny.
 8. Użytkowniczki portalu Prekursorki.pl zobowiązane są do przestrzegania zakazu zamieszczania treści niezgodnych z prawem, a w szczególności treści wzywających do wszelkiego rodzaju nienawiści, propagujących powszechnie uznane za naganne moralnie praktyki oraz treści.
 9. Każdy użytkownik portalu zobowiązany jest do przestrzegania zasad Netykiety.
 10. Zabronione jest zamieszczanie przekazów reklamowych, bądź też innych treści nawołujących do nabycia konkretnych produktów bądź usług.
 11. Administrator serwisu nie gwarantuje publikacji wszystkich zgłoszonych do serwisu produktów i usług. Zastrzega sobie również prawo do usuwania opinii naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
 12. Redakcja portalu zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia, bądź też całkowitego usunięcia konta użytkownika notorycznie łamiącego obowiązujący regulamin.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia w portalu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, które staną się obowiązujące z dniem opublikowania.