o projekcie

Informacje o projekcie PO IG 1.1.


Firma 2mgroup. Marketing Solutions s.c. otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa: 1 Rozwój i Innowacje w MŚP
Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Numer umowy:UDA-RPPM.01.01.01-00-899/09-00
Tytuł projektu: "Zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług w firmie 2mgroup dzięki wdrożeniu innowacyjnej usługi interaktywnego testowania oraz usługi społecznościowego networkingu dedykowanego kobietom."

Celem projektu jest pozyskiwanie wiarygodnych informacji o preferencjach konsumentów w możliwie krótkim czasie z wykorzystaniem narzędzi internetowych, które obniżają koszty i czas wykonywania badań.

Szybkie pozyskanie informacji rynkowych od dobrze sprofilowanej grupy badawczej daje mozliwość modelowania nowych  produktów i  modyfikowania istniejących przez producentów.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu:
Beata Domagalska
tel: 502 547 111
napisz e-mail


Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach:
http://www.poig.gov.pl/, www.mrr.gov.pl, www.mswia.gov.plwww.parp.gov.pl,